söndag 15 mars 2009

Förändringar

Det är många förändringar på gång just nu. Alla berörs vi av dem på olika sätt. För många människor kan dessa innebära stora förändringar som att gå från jobb till arbetslöshet. För andra blir förändringarna inte så stora. Man kanske får lite mindre i plånboken eller lite mindre att göra.

Egentligen är det inget nytt att livet förändras. Det är så det är hela tiden. Livets villkor förändras ständigt. En del förändringar välkomnar vi med glädje. Andra förändringar tar vi motvilligt emot. ibland spjärnar vi emot utvecklingen fast vi vet att den är oundviklig. För vissa människor är alla förändringar jobbiga. Det är själva förändrandet som man inte gillar. Man vill helst att livet ska fortsätta som det alltid har gjort. Men det gör det inte.

Det är inte bara livssituationen som ständigt förändras. Vi förändras också. För varje dag blir vi lite äldre och förhoppningsvis lite mognare. En del av oss har lättare att förändras än andra. Vi anpassar oss efter situationen som råder. Därför märker vi inte hur våra vanor och åsikter ändras förrän vi ser tillbaka på gamla bilder eller möter gamla bekanta som vi inte sett på ett tag. För andra är det svårare att hela tiden upptäcka att kroppen blir äldre och tanken lite långsammare. Inuti är vi ju fortfarande samma person.

Förändringar kan vara både positiva och negativa. Hur vi tacklar livets förändringar handlar mycket om våra attityder till förändringar. Den som kan se möjligheter i det nya, har oftast en positiv attityd och en tro på framtiden. Den som bara ser svårigheter i alla förändringar, blir lättare negativ och bitter. Det betyder inte att vi ska blunda för det negativa eller att vi alltid ska acceptera allt. Allt nytt är inte bra men det är inte allt gammalt heller.

Paulus skriver om detta i Romarbrevet: "Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt." (Rom 12:2) Det är i första hand i våra tankar som förändringarna kan ske. Om vi inte förnyar våra tankar, sker ingen verklig förändring. Gud är mer intresserad av att förändra vårt inre än av att förändra omständigheterna runt omkring oss. Det fick Job erfara. han var hårt drabbad av olyckor, men är han ångrade sig och ändrade inställning förändrades också de yttre förhållandena. Vi ber ofta att Gud ska förändra den situation som vi befinner oss i. Gud vill hellre förändra våra attityder för då kan vi se på situationen med andra ögon.

Många förändringar är bra. När vi ser tillbaka på våra liv kanske vi är tacksamma för att det inte alltid har lunkat på i samma riktning. Tänk så mycket vi fått vara med om tack vare att vår livssituation förändrats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar