torsdag 27 december 2012

För barnens skull

Idag snubblade jag över en länk till Micke Gunnarssons hemsida. Där hittade jag flera bra saker som angår oss som värnar om våra barn i skolan. Det har ju pratats, inte minst av vår utbildningsminister, om att flytta ner betygen ända till årskurs 4. Micke har startat en namninsamling mot detta. Han, liksom jag, menar att det inte kommer att gagna barnen. Som lärare kan jag se hur mycket arbetet med betygen i sexan har påverkat min undervisningssituation. Om vi ska sätta betyg redan i fyran, skulle det betyda stora förändringar. Tiden kommer i mycket större utsträckning att gå åt till en annan typ av bedömningsarbete, till det som kan dokumenteras på ett papper eller i en fil och utgöra ett underlag för betygssättning. Det blir mindre tid för det arbete som verkligen gagnar barnen, de personliga mötena, muntlig och skriftlig feedback, tillfällen då vi kan pröva och våga misslyckas. Vi vill inte ha en skola där man inte får misslyckas. Då får vi rädda elever, som inte vågar delta av rädsla för att få ett dåligt betyg. Vi vill ha en skola som gynnar alla barn.

Lyssna på den roliga låten från Micke Gunnarsson.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar